Single-Legal

CitNOW Product (oktober versie 2023

Zype TV Ltd (h/o CitNOW) (“CitNOW”) biedt CitNOW Productoplossingen op basis van een abonnement (“CitNOW Product”). Er zijn 4 belangrijke productabonnementen die beschikbaar zijn voor iOS, Android, en desktop-platforms: Workshop, Sales, Web en Bodyshop. Extra Voorzieningen van het platform zijn onder meer Dashboard en Reporting. Waar de Leverancier niet CitNOW is zal de Leverancier optreden als gemachtigd wederverkoper van CitNOW en de Leverancier zal ervoor zorgen dat CitNOW de levering van de CitNOW Producten aan de klant verzorgt namens de Leverancier.

Deze Licentieovereenkomst vormt een aanvulling op de Algemene Voorwaarden (“Algemene Voorwaarden“) van de CitNOW Groep en is specifiek van toepassing op het bovenstaande CitNOW Productabonnement. In geval van een conflict tussen het Orderformulier, deze Algemene Voorwaarden en de Licentieovereenkomst(en), zal de volgende volgorde van prioritering gelden: (1) het Orderformulier; (2) de Algemene Voorwaarden; en (3) de Licentieovereenkomst(en). De gedefinieerde termen in deze Licentieovereenkomst zullen de betekenis hebben die eraan gegeven wordt in de Algemene Voorwaarden. De volgende aanvullende definities zijn van toepassing in deze Licentieovereenkomst

Aanvullende definities

Aanvangsdatum CitNOW-product: de datum waarop CitNOW de eerste trainingssessie geeft aan de Klant met betrekking tot het Product en zal de datum zijn waarop de Initiële CitNOW Producttermijn begint. Als er geen training wordt gegeven, dan zal de facturatie beginnen vanaf de Contractdatum.

CitNOW Initiële Producttermijn: de initiële periode van deze Licentieovereenkomst als uiteengezet op het Orderformulier en berekend vanaf de Aanvangsdatum van het CitNOW Product tenzij een dergelijke initiële periode wordt verlengd om overeen te komen met andere Productabonnementen ingevolge clausule 5.1 van de Algemene Voorwaarden.

Kit: alle apparatuur die wij u leveren als besteld door middel van het Orderformulier of als een add-on die geleverd wordt als onderdeel van het abonnement. Een lijst van meegeleverde zaken van de Kit is opgenomen in Deel 3 van het Orderformulier.

 1. Duur en beëindiging
  1. Ontbindingsclausule. Voor de doeleinden van de CitNOW Producten wordt de Klant een ontbindingclausule toegestaan om de Licentieovereenkomst te beëindigen die clausule 5.3 (Opzegging) in de Algemene Voorwaarden vervangt. Als de Klant niet tevreden is met het CitNOW Product, wordt de Klant geadviseerd contact op te nemen met customer@citnowgroup.com om ervoor te zorgen dat hij de mogelijkheden van het CitNOW Product ten volle benut. Als de Klant ontevreden blijft, dan kan de Klant zijn abonnement voor het CitNOW Product beëindigen binnen de eerste negentig (90) dagen van de Initiële CitNOW Producttermijn of een Verlengingstermijn. Als de Klant gebruik maakt van het recht op beëindiging ingevolge deze clausule, is de Klant alleen verplicht om de Vergoedingen te betalen tot het einde van de opzeggingsperiode voor het CitNOW Product. Geen verdere vergoedingen zullen verschuldigd zijn voor het CitNOW Product. Als de Klant geen gebruik maakt van zijn recht om het abonnement ingevolge deze clausule te beëindigen, dan zal de Overeenkomst voortduren tot het einde van de Initiële Minimumtermijn. Voor alle duidelijkheid, deze ontbindingsclausule is niet van toepassing voor een ander Product of Producten waar de Klant zich onder de Overeenkomst op geabonneerd heeft. CitNOW is ook gerechtigd om de levering van het CitNOW Product te annuleren met een schriftelijke opzeggingstermijn van 90 dagen bij de aanvang van een Verlengingsperiode voor een dergelijke Product. Indien CitNOW een kennisgeving van opzegging doet in verband met een het CitNOW Product, dan zal deze Licentieovereenkomst eindigen na verloop van de opzeggingsperiode van negentig (90) dagen.
  2. Voortzetting van de Algemene Voorwaarden en andere Licentieovereenkomsten Voor alle duidelijkheid, tenzij de Overeenkomst in zijn geheel wordt beëindigd ingevolge clausule 5 van de Algemene Voorwaarden, en de Klant andere Producten/Diensten heeft gekocht die onderhevig zijn aan een aparte Licentieovereenkomst, zullen de Licentieovereenkomst en de Algemene Voorwaarden met betrekking tot die andere Producten en/of Diensten volledig van kracht blijven, niettegenstaande de beëindiging van de huidige Licentieovereenkomst.
  3. Toegangsrechten tot Content na beëindiging. Na beëindiging zal de Klant niet langer toegang hebben tot het CitNOW Product. Bovendien geldt dat als de Klant een Dealerorganisatie is of een OEM, dat de detailhandelaren in de Klantengroep dan niet langer toegang zullen hebben dor het CitNOW Product. Persoonsgegevens kunnen worden teruggehaald als uiteengezet in de CitNOW Privacyverklaring: https://www.citnow.com/nl/data-protection-policy/
 2. Technische ondersteuning en beschikbaarheid
  1. Technische ondersteuning Tijdens het abonnement op het CitNOW Product zal CitNOW technische ondersteuning beschikbaar stellen voor de Klant.
  2. Contact. Voor ondersteuning kunt u contact opnemen met CitNOW door gebruik te maken van de methoden die worden gegeven op de Website van CitNOW. De Klant gaat ermee akkoord dat CitNOW de contactgegevens van de Klant kan gebruiken, of de werkgever van de Klant, die aan CitNOW ter beschikking zijn gesteld om de Klant te ondersteunen bij het gebruik van het CitNOW Product en ondersteuning kan blijven bieden.
  3. Niveaus en bewaartijd In overeenstemming met clausule 1.5 van de Algemene Voorwaarden van de CitNOW Groep (Productniveaus) worden de CitNOW Producten aangeboden op verschillende niveaus, Standaard, Plus en Pro. Binnen elk Productniveau zijn verschillende functies beschikbaar. De maximale bewaartijd van Klantengegevens en Content wordt bepaald door het niveau waarop de Klant geabonneerd is voor het CitNOW Product, in overeenstemming met ons bewaarbeleid
 3. Kit Voorwaarden
  1. Kit. Indien gecontracteerd, als uiteengezet op het Orderformulier, kan CitNOW aan de Klant Kit ter beschikking stellen, die onder meer kan bestaan uit, maar niet beperkt is tot windjammers, tri-pods en mobiele apparaten. De vergoedingen voor de kit worden betaald in overeenstemming met deel 4 van het Orderformulier, en clausule 4 van de Algemene Voorwaarden.
  2. De klant erkent en gaat ermee akkoord dat:
   • het mobiele apparaat dat deel uitmaakt van de Kit eigendom zal blijven van CitNOW;
   • na beëindiging van de Overeenkomst de Klant het (de) mobiele apparaat (apparaten) binnen veertien (14) dagen moet retourneren aan het kantoor van CitNOW op het adres in de kop van het Orderformulier. De Klant is aansprakelijk voor de aflevering van het mobiele apparaat totdat CitNOW het apparaat veilig heeft ontvangen.
   • pogingen om een jailbreak uit te voeren op het mobiele apparaat een inbreuk vormen op clausule 9 en clausule 10.3 van de Algemene Voorwaarden
  3. Elke onderdeel van de Kit is niet noodzakelijk gloednieuw, maar CitNOW garandeert dat het in goede staat verkeert en geschikt is voor gebruik. In alle gevallen zal Kit die niet geschikt is voor het beoogde doel worden vervangen in overeenstemming met clausule 3.5.
  4. Als een door CitNOW geleverd mobiele apparaat dat deel uitmaakt van de Kit wordt verloren of beschadigd raakt door toedoen van de Klant of de Gebruikers, dan zullen de vervangingskosten tegen kostprijs van dat specifieke model aan de Klant in rekening worden gebracht. Als apparaten moeten worden geüpgraded in de toekomst of niet langer actueel zijn, dan kunnen de vervangingskosten afwijken.
  5. Mobiele apparaten worden op verzoek van de Klant onmiddellijk door CitNOW vervangen, maar er kunnen kosten in rekening worden gebracht in overeenstemming met clausule 3.4. Nalaten om een vervangend apparaat te leveren door een vertraging als die het gevolg is van een derde behelst geen inbreuk op de Overeenkomst. De Klant zal ervoor zorgen dat alle defecte of gebroken telefoons onmiddellijk zonder vertraging worden geretourneerd aan het CitNOW-kantoor en in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van een vervangend apparaat. Nalaten dit te doen kan worden beschouwd als een inbreuk op de Overeenkomst.

Bijlage A - Bijlage gegevensverwerking

 • Reikwijdte en duur van de verwerking: Om de Diensten te leveren. De duur is gedefinieerd als de tijdsperiode gedurende welke er een actieve Overeenkomst van kracht is tussen CitNOW en de Klant. De bewaartijd voor Consumentengegevens wordt bepaald door het Productniveau waarop de Klant geabonneerd is.
 • Categorieën persoonsgegevens: Namen van personeelsleden van Dealers, mailadressen en telefoonnummers. Namen van consumenten, mailadressen, telefoonnummers, voertuiggegevens met inbegrip van, maar niet beperkt tot, nummerbord, VIN en gegevens over de technische toestand van het voertuig.
 • Doel van de verwerking: Het aanbieden van een video-oplossing voor de Klant.
 • Subverwerkers: https://www.citnow.com/policy/subprocessors/europe/

Single-Legal