CitNOW-produkt (udgave af oktober 2023)

Zype TV Ltd (t/a CitNOW) (“CitNOW“) leverer CitNOW-produktløsninger på abonnementsbasis (“CitNOW-produkt“). Der er fire centrale produktabonnementer, som er tilgængelige på iOS-, Android- og desktop-platforme: Værksted, salg, web og karrosseriværksted. Supplerende dele af platformen omfatter, men er ikke begrænset til, Dashboard og Rapportering. Hvis leverandøren ikke er CitNOW, skal leverandøren fungere som autoriseret forhandler af CitNOW, og leverandøren skal sikre, at CitNOW leverer CitNOW-produkterne til kunden på vegne af leverandøren.

Denne licensaftale er et tillæg til CitNOWs vilkår og betingelser (“vilkår og betingelser“) og gælder specifikt for de CitNOW produktabonnementer, der henvises til ovenfor. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem ordreformularen, disse vilkår og betingelser og licensaftalen/-erne, gælder følgende prioritetsrækkefølge: (1) Ordreformularen, (2) vilkårene og betingelserne og (3) licensaftalen/-erne. Definerede termer i denne licensaftale skal have den betydning, de er tillagt i vilkårene og betingelserne. Følgende yderligere definitioner gælder i denne licensaftale.

Yderligere definitioner

Ikrafttrædelsesdag for CitNOW-produktet: Den dato, hvor CitNOW leverer de første undervisningssessioner til kunden i forbindelse med produktet, og som er den dato, hvor den indledende periode for CitNOW-produktet begynder. Hvis der ikke tilbydes undervisning, skal faktureringen påbegyndes på kontraktdatoen.

Indledende periode for CitNOW-produktet: Den indledende periode af denne licensaftale, som beskrevet på ordreformularen og beregnet fra ikrafttrædelsesdagen for CitNOW-produktet, medmindre en sådan indledende periode forlænges med henblik på tilpasning til andre produktabonnementer i henhold til pkt. 5.1 i vilkårene og betingelserne.

Kit: Eventuelt udstyr, som vi leverer til dig, hvis det er bestilt på ordreformularen eller som en add-on til abonnementet. Det fremgår af afsnit 3 på ordreformularen, hvad kittet indeholder.

 1. Løbetid og ophør
  1. Option vedr. opsigelse. For så vidt angår CitNOW-produkter, får kunden en option til at opsige denne licensaftale, som erstatter pkt. 5.3 (Opsigelse) i vilkårene og betingelserne. Hvis kunden ikke er tilfreds med CitNOW-produktet, anbefales kunden at kontakte customer@citnowgroup.com for at sikre, at CitNOW-produktet anvendes bedst muligt. Hvis kunden fortsat er utilfreds, kan kunden opsige sit abonnement på CitNOW-produktet i løbet af de første 90 dage af CitNOW-produktets indledende periode eller en eventuel fornyelsesperiode. Hvis kunden udøver sin ret til at opsige aftalen i henhold til dette punkt, skal kunden kun betale de vederlag, der er påløbet indtil udløbet af opsigelsesperioden for CitNOW-produktet. Der skal ikke betales yderligere vederlag for CitNOW-produktet. Hvis kunden ikke gør brug af sin ret til at opsige aftalen i henhold til denne bestemmelse, fortsætter aftalen efter udløbet af perioden på 90 dage i den indledende minimumsperiode. Det understreges, at denne bestemmelse ikke gælder for andre produkter, som kunden abonnerer på i henhold til aftalen. CitNOW har også ret til at opsige aftalen om levering af CitNOW-produktet ved at give kunden et skriftligt varsel på 90 dage ved starten på produktets fornyelsesperiode. Hvis CitNOW opsiger aftalen om levering af CitNOW-produktet, ophører denne licensaftale ved udløbet af opsigelsesperioden på 90 dage.
  2. Fortsættelse af vilkårene og betingelserne og andre licensaftaler. Det understreges, at hvis kunden har købt andre produkter/tjenester, som er omfattet af en særskilt licensaftale, fortsætter licensaftalen og vilkårene og betingelserne for sådanne andre produkter/tjenester med fuld kraft og virkning, uanset opsigelsen af denne licensaftale, medmindre aftalen opsiges i sin helhed i henhold til pkt. 5 i vilkårene og betingelserne.
  3. Adgang til indhold efter opsigelse. Ved opsigelse vil kunden ikke længere kunne få adgang til CitNOW-produktet. Hvis kunden er en forhandlergruppe eller en OEM, skal forhandlerne i kundens gruppe ikke længere have adgang til CitNOW-produktet. Personoplysninger kan genfindes som beskrevet i CitNOW's databeskyttelseserklæring: https://www.citnow.com/dk/data-protection-policy/
 2. Teknisk support og tilgængelighed
  1. Teknisk support. I forbindelse med kundens abonnement på CitNOW-produktet skal CitNOW stille teknisk support til rådighed for kunden.
  2. Kontakt. Du kan kontakte CitNOW for support ved brug af de kontaktoplysninger, der er anført på CitNOWs hjemmeside. Kunden accepterer, at CitNOW må bruge de kontaktoplysninger, som kunden eller kundens arbejdsgiver har givet til CitNOW, til at hjælpe kunden med brug af CitNOW-produktet og yde løbende support.
  3. Niveauer og opbevaring. I overensstemmelse med pkt. 1.5 i CitNOW Groups vilkår og betingelser (produktniveauer) er CitNOW-produkterne tilgængelige på forskellige niveauer: Standard, Plus og Pro. Funktionerne skal være tilgængelige på hvert enkelt produktniveau. Den maksimale opbevaringsperiode for forbrugerdata og indhold bestemmes af det niveau, kunden abonnerer på i CitNOW-produktet, i overensstemmelse med vores opbevaringspolitikker.
 3. Vilkår for kits
  1. Kit. Hvis der indgås aftale herom, som beskrevet på ordreformularen, kan CitNOW stille et passende kit til rådighed for kunden, som kan omfatte, men ikke er begrænset til, windjammere, trip-pods og mobile enheder. Kits skal betales i overensstemmelse med pkt. 4 i ordreformularen og pkt. 4 i vilkårene og betingelserne.
  2. Kunden anerkender og accepterer, at:
   • Den mobilenhed, der er indeholdt i kittet, forbliver CitNOWs ejendom.
   • Ved opsigelse af kontrakten skal kunden returnere mobilenheden/-erne til CitNOWs kontor som angivet i overskriften på ordreformularen i løbet af 14 dage. Kunden er ansvarlig for levering af mobilenheden, indtil CitNOW modtager den på en sikker måde.
   • Forsøg på at modificere eller jailbreake mobilenheden udgør en overtrædelse af pkt. 9 og pkt. 10.3 i vilkårene og betingelserne.
  3. Alt indhold i det leverede kit er muligvis ikke helt nyt, men CitNOW skal sørge for, at det er i god stand og egnet til formålet. Under alle omstændigheder skal kits, der ikke er egnede til formålet, udskiftes i overensstemmelse med pkt. 3.5.
  4. Hvis en CitNOW-mobilenhed, der er indeholdt i kittet, mistes eller beskadiges af kunden eller brugerne, vil kunden blive opkrævet erstatning svarende til kostprisen for den specifikke model. Hvis enhederne opgraderes/forældes i fremtiden, kan udskiftningsomkostningerne variere.
  5. Mobilenheder udskiftes af CitNOW hurtigst muligt efter anmodning fra en kunde. Der kan dog påløbe omkostninger i overensstemmelse med pkt. 3.4. Manglende fremsendelse af en erstatningsenhed på grund af en forsinkelse forårsaget af tredjepartsleverandøren udgør ikke en misligholdelse af aftalen. Kunden skal sikre, at alle defekte eller ødelagte telefoner returneres til CitNOW Imagings hovedkontor hurtigst muligt og under alle omstændigheder senest 14 dage efter modtagelse af erstatningstelefonen. Undladelse heraf udgør en misligholdelse af aftalen.

Bilag A – Tillæg vedrørende databehandling

 • Behandlingens omfang og varighed: Formålet er at levere tjenesten. Varigheden defineres som så længe, vi har en aktiv kontrakt mellem CitNOW og kunden. Opbevaringen af forbrugerdata afgøres af det produktniveau, kunden abonnerer på.
 • Kategorier af personoplysninger: Forhandlerens navn, e-mailadresse og telefonnumre. Forbrugernes navne, e-mailadresser, telefonnumre, køretøjsdata, herunder, men ikke begrænset til, registrering, stelnummer og køretøjets sundhedsdata.
 • Formålet med behandlingen: At levere videoløsningen til kunden.
 • Underdatabehandlere: https://www.citnow.com/policy/subprocessors/europe/